46. BARO BAŞKANLARI TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

46. Baro Başkanları Toplantısı, Türkiye Barolar Birliği’nin ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Baro başkanlarının hazır bulunduğu toplantıya Ankara Barosu adına Ankara Barosu Başkanı Av. Mehmet Eren Turan katıldı.

Toplantıda, “Avukatlık Kanunu’ndaki değişiklik uyarınca Staj Yönetmeliği’nde yapılacak değişiklik”, “TBB tarafından hazırlanarak Adalet Bakanlığı’na gönderilen Ara Dönem Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi ve 2023 yılı tarifesi”, “CMK ücretlerinde ara dönem artışı ve 2023 yılı tarifesi”, “Adli Yardım Bütçesinin yetersizliği ve ödemelerin gecikmesi sorunu” ve “04-05 Haziran 2022 tarihinde yapılan 1. Değerlendirme Toplantısı’nda karar altına alınan ve kamuoyu ile paylaşılan hususlarda yol haritasının ve yöntemin belirlenmesi” gibi konular ele alındı.