ANKARA BAROSU’NDAN “MÜLTECİLERE TANINAN HAKLAR VE HAKLARIN UYGULANMASINDA YAŞANAN SORUNLAR” SUNUMU

Ankara Barosu Mülteci Hakları Merkezi, TBMM İnsan Hakları İnceleme Komisyonu Göç ve Uyum Alt Komisyonu’nun daveti üzerine, 25 Şubat 2020 Salı günü, alt komisyonun toplantısına katıldı. Ankara Barosu Başkanı Av. R. Erinç Sağkan’ın ve Yönetim Kurulu üyesi Av. Güzin Tanyeri’nin de katıldığı toplantıda, Ankara Barosu Mülteci Hakları Merkezi Başkanı Av. Sadık Onur Gelbal ve başkan yardımcılarından Av. Ebru Beşe, Av. Tutku Kurt Bayyurt, Av. Kumsal Çiftçi ve merkez genel sekreteri Av. Ekin Dilara Coşkun, “Mültecilere tanınan haklar ve hakların uygulamasında yaşanan sorunlar” hakkında milletvekillerine sunum yaptı.