ANKARA BAROSU´NDAN T.C. ADALET BAKANLIĞI´NA ZİYARET

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Av. R. Erinç Sağkan, Başkan Yardımcısı Av. Sibel Suiçmez, Genel Sekreteri Av. Veli Küçük, Saymanı Av. Gökhan Bozkurt’tan oluşan TBB Başkanlık Divanı ile aralarında Baromuzu temsilen Ankara Barosu Başkanı Av. Mehmet Eren Turan’ın da yer aldığı, birçok baro başkanından oluşan heyet 5 Temmuz 2022 tarihinde Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’a ziyarette bulundu.

Toplantıda söz alan Ankara Barosu Başkanı Av. Mehmet Eren Turan, öncelikle CMK ücretlerinin yetersizliği olmak üzere, Ankara’da bölünmüş adliyeler, adli yardım ödeneklerinin ve beraat vekalet ücretlerinin geç ödenmesi gibi birçok konuda meslektaşlarımızın yaşadığı sorunlara dikkat çekerken, ayrıca özellikle son dönemde kollukta ifade işlemine katılan avukatların beyanlarına ifade tutanağında yer verilmemesi yönündeki yasaya aykırı uygulamaya dönük olarak da görüşlerini Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’a iletti. 

Baro Başkanımız Av. M. Eren Turan, engelli meslektaşlarımızın noterliklerde yaşadığı sorunları da dile getirirken, TCK 128. Madde çerçevesinde KVKK hükümlerinin yargılama faaliyetleri kapsamında uygulanmasına istisna getiren düzenleme yapılmasına yönelik de görüş bildirdi. Ayrıca toplantıda Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, toplantıya katılan heyete, Ankara’da tek adliyenin yapımına ilişkin temellerinin bu yıl atılacağı bilgisini verdi.