ANKARA BAROSU İLE EŞİT NESİLLER DERNEĞİ ARASINDA İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜ İMZALANDI

Ankara Barosu ve Eşit Nesiller Derneğinin ortaklaşa yürüteceği “Şiddetin İzleri: Kadınlara Yönelik Şiddetle Mücadelede Hukuki Verilerin İzlenmesi için Kapasite Artırma Projesi” başlangıç toplantısı, 8 Eylül 2021 tarihinde Ankara Barosu Eğitim Merkezi’nde gerçekleştirildi. Ankara Barosu Başkanı Av. Erinç Sağkan, Ankara Barosu Genel Sekreteri Av. Hava Orhon, Gelincik Merkezi Başkanı Av. Aslı Koçak Arıhan, Gelincik Merkezi Başkan Yardımcısı Av. Hilal Baran Karakaş ve Eşit Nesiller Derneği Başkan Yardımcısı Dr. Özlem Boztaş ile Eşit Nesiller Derneği Genel Sekreteri Av. Gözde Bolat, projenin uygulanmasına yönelik dilek ve temennilerini dile getirdiler.  Ankara Barosu Başkanı Av. Erinç Sağkan ve Dr. Özlem Boztaş tarafından işbirliği protokolünün imzalanmasının ardından proje hedefleri ve uygulama planı gözden geçirildi. 

12 ay süresince uygulanacak proje Avrupa Birliği tarafından finanse edilmekte olup projenin Sözleşme Makamı Cinsiyet Eşitliği İzleme Derneği’dir. Proje kapsamında gerçekleştirilecek izleme ve değerlendirme faaliyetleri ile kadınlara yönelik şiddetle mücadelede savunuculuk kapasitesinin artırılması ve hukuki destek mekanizmalarına ilişkin farkındalığın artırılması hedeflenmektedir. 

Proje faaliyetleri ve yapılan çalışmalarla ilgili sorularınız için Proje Sorumlusu Gözde Koçak ile iletişime geçebilirsiniz: gozde.kocak@esitnesiller.org