BAROMUZ TARAFINDAN ZORUNLU MÜDAFİ OLARAK GÖREVLENDİRİLEN AVUKATLARIN ÜCRET TALEPLERİNDE İFADE TUTANAĞI VE SORGU/DURUŞMA ZABITLARINDA ASLI GİBİDİR ŞERHİ ARANMAYACAK, GÖNDERİLECEK KAREKODLU EVRAKLAR ÜCRET ÖDENMESİNE ESAS ALINACAKTIR

Baromuz Başkanlığı tarafından COVİD-19 salgınının taşıdığı yüksek risk nedeniyle zorunlu müdafi olarak görevlendirilen avukatların ücret taleplerinde ifade tutanağı ve sorgu/duruşma zabıtlarında aslı gibidir şerhi aranmaması ve baro kanalıyla gönderilecek karekodlu evrakların ücret ödenmesine esas alınması istemiyle yapmış olduğumuz başvurunun reddine ilişkin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 12.05.2020 tarih ve 2020/5927 Muh. sayılı işlemin iptali ve yürütmesinin durdurulması talepli olarak açılmış olan davada, yürütmenin durdurulması talebimizin reddi kararına karşı yapmış olduğumuz itiraz neticesinde, Ankara Bölge İdare Mahkemesi 12. İdari Dava Dairesinin 24/09/2020 tarihli, 2020/732 sayılı kararıyla itirazımızın kabulüne ve yürütmenin durdurulmasına karar verilmiştir.Söz konusu karar ile, baromuz tarafından zorunlu müdafi olarak görevlendirilen avukatların ücret taleplerinde ifade tutanağı ve sorgu/duruşma zabıtlarında aslı gibidir şerhi aranmayacak, gönderilecek karekodlu evraklar ücret ödenmesine esas alınacaktır. Meslektaşlarımızın bilgisine sunarız.

Karar örneği için tıklayınız.