DUYURU

İCRA VE İFLÂS KANUNU UYARINCA ELEKTRONİK ORTAMDA YAPILACAK SATIŞLARIN USULÜ HAKKINDA YÖNETMELİK, İCRA VE İFLÂS KANUNU YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK VE SATIŞ GİDERLERİ TARİFESİ 08.03.2022 GÜN VE 31772 SAYILI RESMİ GAZETE’DE YAYIMLANARAK YÜRÜRLÜĞE GİRMİŞTİR.

2004 sayılı İcra ve İflâs Kanunu kapsamında yapılacak açık artırma suretiyle satış işlemlerinin Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemine (UYAP) entegre Elektronik Satış Portalı üzerinden yürütülmesine ilişkin usul ve esasları belirleyen İCRA VE İFLÂS KANUNU UYARINCA ELEKTRONİK ORTAMDA YAPILACAK SATIŞLARIN USULÜ HAKKINDA YÖNETMELİK, Elektronik Satış Uygulamasına Yönelik maddelere değişiklik getiren İCRA VE İFLÂS KANUNU YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK ve 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu’nun 106. Maddesi gereğince icra dairelerince yapılacak olan satışa hazırlık ve satış işlemleri için alınacak ücretlere ilişkin usul ve esasları belirleyen  SATIŞ GİDERLERİ TARİFESİ, 08.03.2022 günlü Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Yönetmelik ve Tarife hükümleri yayım tarihi itibariyle (8.03.2022) yürürlüğe girmiştir.

İcra ve iflâs kanunu uyarınca elektronik ortamda yapılacak satışların usulü hakkında yönetmeliğe buradan, icra ve iflâs kanunu yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmeliğe buradan, satış giderleri tarifesine buradan ulaşabilirsiniz.

Meslektaşlarımızın  bilgisine saygı ile sunulur.

ANKARA BAROSU