DUYURU

Ankara Barosu Çocuk Hakları Merkezi Divanı özveri ve fedakarlık ile yürütmekte olduğu bu onurlu görevden, Baromuz teamülleri gereğince görev sürelerinin sona ermesi nedeniyle ayrılmışlardır. Başta Çocuk Hakları Merkezi Başkanı Av. Hilal Çelik olmak üzere tüm divan kuruluna gösterdikleri özveri ve fedakarlık nedeniyle Ankara Barosu Başkanı Av. R. Erinç Sağkan, Başkan Yardımcısı Av. Kemal Koranel, Genel Sekreteri Av. Hava Orhon, Saymanı Av. Zafer Doğan Bilgin, Yönetim Kurulu üyeleri Av. Özgen Hindistan, Av. Çağrı Eryılmaz, Av. Burcu Mine Gargın ve Av. Cem Aksu tarafından plaket takdim edildi.