KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN MEVZUAT VE UYGULAMA EĞİTİMİ YAPILDI

Ankara Barosu Avukatlık ve Staj Akademisi tarafından düzenlenen “Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Mevzuat ve Uygulama Eğitimi” 8-9 Şubat 2020 tarihlerinde ABEM’de yapıldı.
Eğitime katılan meslektaşlarımıza, sertifikaları, Ankara Barosu Yönetim Kurulu Üyesi Av. Meltem Akyol ve Avukatlık ve Staj Akademisi Başkanı Av. Kaya Yelek tarafından takdim edildi.