KVKK TEMEL İLKELERİ İLE MEDENİ YARGILAMA HUKUKUNDA KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI ETKİNLİĞİ YAPILDI

Ankara Barosu Kişisel Verilerin Korunması Hukuku Kurulu tarafından düzenlenen “KVKK Temel İlkeleri ile Medeni Yargılama Hukukunda Kişisel Verilerin Korunması” etkinliği 3 Mart 2020 tarihinde ABEM’de gerçekleştirildi. 
Açılış konuşmasını Ankara Barosu Kişisel Verilerin Korunması Hukuku Kurulu Başkanı Av. Bahar Didem Sağın’ın yaptığı etkinliğin, moderatörlüğünü Prof. Dr. Süha Tanrıver üstlendi.
Panele konuşmacı olara katılan KVK Uzmanı Ezgi Ergüneş Duran “KVKK Temel İlkeler ve İşlenme Şartları” hususunda, Dr. S. Hilal Üçüncü de “Medeni Yargılama Hukukunda Kişisel Verilerin Korunması” konusunda meslektaşlarımızı bilgilendirdiler.
Paneli, Ankara Barosu Yönetim Kurulu üyesi Av. Zafer Doğan Bilgin ve çok sayıda meslektaşımız izledi.