13 ÜLKE HUKUKUN ÜSTÜNLÜĞÜ KONUSUNDA ENDİŞE DUYMAKTADIR.

Kaynak: https://www.politico.eu/article/viktor-orban-hungary-13-countries-deeply-concerned-over-rule-of-law/

Ekleyen: LILI BAYER, 16.04.2020.

13 Avrupa Birliği ülke hükümetleri (Belçika, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Almanya, Yunanistan, İrlanda, İtalya, Lüksemburg, Hollanda, Portekiz, İspanya ve İsveç)  koronavirüs acil durum yasalarının ve koronavirüs acil durum önlemlerinin geçici, hukukun üstünlüğü ilkelerine uygun olmasını gerektiren ortak bildiri yayımlamışlardır.

Bildirgeye sebep olan; Macaristan hükümetinin belirli bir zaman sınırı olmaksızın üçte iki oy çoğunluğuyla kabul edilen kararname ile gerçek veya gerçeğe aykırı  görülenleri kamuoyuna açıklayan kişiler hakkında birkaç yıl hapis cezası verilebileceği düzenlemesi olmuştur. Bildirgede Macaristan ismi yer almasa da açıklamada ülkenin yeni yasasının tartışmalı hükümleri ele alınmıştır.

Bildirgede;

“Eşi benzeri görülmemiş bu durumda, Üye Devletlerin vatandaşlarını korumak ve krizi aşmak için olağanüstü önlemler almaları meşrudur; bununla birlikte, hukukun üstünlüğü, demokrasi ve bazı acil durum önlemlerinin benimsenmesinden kaynaklanan temel hakların ihlali riskinden derin endişe duyuyoruz.”

“Acil durum önlemleri kesinlikle gerekli olanlarla sınırlı olmalı, doğası gereği orantılı ve geçici olmalı, düzenli incelemeye tabi olmalı ve yukarıda belirtilen ilkelere ve uluslararası hukuk yükümlülüklerine uymalıdır. İfade özgürlüğünü veya basın özgürlüğünü kısıtlamamalıdır. ”ifadelerine yer verilmiştir.

 

Ülkeler “acil durum önlemlerini ve bunların uygulanmasını izlemek için Avrupa Komisyonu girişimini desteklediklerini” belirtmiş ve Avrupa bakanlarının Genel İşler Konseyi toplantısında  konunun ele alınması gerekliliğini belirtmişlerdir.