DÜNYA MÜLTECİLERİN VE VATANSIZLARIN SAĞLIK HİZMETLERİNE ULAŞIMI İÇİN BİRLEŞTİ 21 Mayıs 2020

Dünya Sağlık Örgütü ve Birleşmiş Milletler Mülteci Yüksek Komiserliği, dünya çapında milyonlarca zorunlu göçe mecbur bırakılmış insan için halk sağlığı hizmetlerini güçlendirmek ve geliştirmek amacıyla 21 Mayıs 2020 tarihinde yeni bir anlaşma imzalamıştır.

Anlaşma, iki kuruluş arasındaki 1997 tarihli bir anlaşmanın güncellenip genişletilmiş halidir. Bu yıl önemli hedeflerden biri, zorunlu göçe maruz bırakılmış yaklaşık 70 milyon insanı COVID-19'dan korumak için süregelen çabaları desteklemektir. Bunların yaklaşık 26 milyonu, gelişkin bir sağlık sistemine sahip olmayan düşük ve orta gelirli ülkelere sığınan mültecilerden oluşmaktadır. Buna ek olarak, ülkeleri içinde yerinden edilmiş diğer 40 milyon insan da yardıma ihtiyaç duymaktadır.

DSÖ ve BMMYK, uzun bir süredir dünyanın en savunmasız grubunun sağlığını korumak amacıyla dünya çapında birlikte çalışmaktadır. Bu iki kuruluş, dünyanın her bölgesindeki mülteci ve vatansız kişilerin, ev sahibi ülkesindeki ulusal halk sağlığı planlarına dahil edilmesi gerektiğini devamlı olarak savunmakta ve bunun için çabalamaktadır.

COVID-19 salgınında da bu iki kuruluş hastalığın söz konusu hassas gruplara yayılmasını engellemek ve ihtiyaç duydukları sağlık hizmetlerine erişmelerini sağlamak amacıyla yan yana çalışmaktadır.

Kaynak ve ayrıntılı bilgi https://www.who.int/news-room/detail/21-05-2020-who-and-unhcr-join-forces-to-improve-health-services-for-refugees-displaced-and-stateless-people