DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ’NDEN COVID 19 İÇİN TOPLU AŞI KAMPANYALARINA DAİR REHBER 22 Mayıs 2020

Dünya Sağlık Örgütü, 22 Mayıs 2020 tarihinde toplu aşı kampanyalarına ilişkin olarak yayınlamış olduğu geçici rehberde toplu aşı kampanyalarının, ölümleri ve hastalıkları azaltmak için etkili bir strateji olduğunu vurgulamıştır.

Ne var ki, COVID-19’un bulaşmasını azaltmak için uygulanan sosyal mesafe tedbirleri nedeniyle bu tür aşı kampanyaları birçok ülkede ertelenmiştir.

Bu doğrultuda, kritik sağlık hizmetlerini zorlayabilecek yeni bir hastalığın yayılmasını arttırma risklerine karşı mortalite ve morbiditeyi azaltan güvenli ve etkili bir müdahalenin avantajlarını dengelemek zor olabilir.

Dünya Sağlık Örgütü bu hususlar için başlangıç noktasını, epidemiyolojik kanıtları ayrıntılı olarak araştıran ve COVID-19 bulaşındaki potansiyel bir artışa karşı ağırlıklandırılmış kitlesel aşı kampanyalarının uygulanmasının veya ertelenmesinin kısa ve orta vadeli sonuçlarını göz önünde bulunduran bir risk-yarar analizi olduğunu vurgulamıştır.

COVID-19 salgını bağlamında bu belge:

I. Önleyici ve salgın müdahale kampanyalarının yürütülmesine dair ortak bir karar alma usulünü,

II. Duyarlı popülasyonlarda aşı ile önlenebilir hastalık riskinin artmasının önlenmesi amacıyla uygulanacak olan kitlesel aşı kampanyalarının müzakere sürecine dair ilke ve esaslarını belirlemiş olup,

III. Toplu aşı kampanyalarının risklerini ve faydalarını detaylandırmıştır.

Kaynak ve ayrıntılı bilgi https://www.who.int/publications-detail/framework-for-decision-making-implementation-of-mass-vaccination-campaigns-in-the-context-of-covid-19