SAĞLIK HUKUKUNDA COVİD-19 BÜLTENİ

AMAÇ VE İÇERİK

Bilindiği gibi, Çin’in Hubei eyaletinin Wuhan şehrinde ortaya çıkan yeni koronavirüs (COVID-19) hastalığı 11 Mart 2020 tarihinde Dünya Sağlık Örgütü tarafından ‘pandemi’ olarak ilan edilmiş ve ülkemizdeki ilk vak’a da Sağlık Bakanlığı tarafından aynı tarihte açıklanmıştır.

İnsanların yaşadıkları çevrenin sağlıklı olması, sağlığı tehdit eden faktörlerden arındırılması, tüm yaşam ortamlarının hastalığa yol açmayacak şekilde düzenlenmesi ve her bireyin sağlık hizmetlerinden eşit şekilde yararlanmasının sağlanması devletin sorumluluğundadır. Bireylerin yaşam, sağlık, maddi ve manevi bütünlük başta olmak üzere temel haklarını koruma yükümlülüğü kapsamında devletin gerekli tedbirlere başvurması da kaçınılmazdır. Bu cümleden olmak üzere salgının kontrol altına alınması ve hastalığın yayılmasını engelleme sürecinin yönetilmesi amacıyla kamu makamlarınca pek çok idari ve yasal düzenlemeler yapılmaktadır.Bunlar başta sosyal medya olmak üzere, yazılı ve görsel yayın organları ile duyurulmaktadır. Konunun çok boyutlu bir toplumsal sorun olması nedeniyle sürece ilişkin sağlık ve hukuk konularında da pek çok görüş ve bilgi bu ortamlarda yer almaktadır. Yaşam ve sağlık hakkı yönünün altını çizerek kendi mesleki sorumluluğumuz perspektifinden konunun yakından takibinin önemli olduğunu düşünüyoruz.

Buradan hareketle Ankara Barosu Sağlık Hukuku Kurulu olarak hayata geçirdiğimiz “SAĞLIK HUKUKUNDA COVİD-19 BÜLTENİ “ ile COVID-19 pandemisi kapsamında başta kamu makamlarının tedbirleri, düzenlemeleri, pandemi ile gündeme gelen hukuksal ve etik konular, hak ve özgürlüklere müdahale eden tedbirlerin Anayasal haklar temelinde ve yasal dayanaklarıyla irdelenmesi, yasal ölçütlere uygunluğunun takip edilmesi, dünyadaki gelişmeler, uzmanların görüşleriyle meslektaşlarımız ve halkımız için bir bilgi kaynağı oluşturmayı hedefliyoruz.   Katkı ve önerileri bekliyoruz.

        Sağlıklı günler dileriz.

ANKARA BAROSU SAĞLIK HUKUKU KURULU

 

 

1-PANDEMİDE ÜLKEMİZDE ALINAN TEDBİRLER VE YASAL DÜZENLEMELER

      -Kronolojik Liste

      -Kurumsal Liste

 

2-PANDEMİDE HUKUKSAL VE ETİK KONULAR

      -İL UMUMİ HIFZISSIHHA KURUL KARARI-Ankara Barosu Sağlık Hukuku Kurulundan

      -Koronavirüs Haberine Mahkeme Kararıyla Erişim Engeli Getirildi

      -Mahkeme Maske Cezasını, Mali Külfeti Sosyal Devlet Karşılamalıdır Gerekçesiyle İptal Etti

      -65 Yaş Üstü Kişilere Yönelik Sokağa Çıkma Yasağı Nedeniyle Bazı Hak Ve Özgürlüklerin İhlali İddiasının Başvuru Yollarının Tüketilmemesi Nedeniyle Kabul Edilemez Olduğu Na İlişkin Kararın Basın Duyurusu

      -Enjeksiyon Uygulamalarında Kurumsal Karmaşa

      -Covid-19 Aşısı Bulunma İhtimaline Göre Anayasa Mahkemesi Aşı Kararının Değerlendirilmesi

      -Hekimlerin Covid-19 Tedavisindeki Faaliyetleri Sorumluluk Sigortası Kapsamına Alındı!

      -Sağlık Çalışanının Hastaya Bakma Yükümlülüğü İle İşvereninin Sorumlulukları Nelerdir?

      -Hekimler Ve Hemşireler Covid-19 Olduğunda İş Kazası Mı Meslek Hastalığı Olarak Mı Değerlendirilmelidir?

      -Çalışanların Hastalığa Yakalanması Durumunda Neler Yapılabilir?

      -Pandemi Ve Triaj Sistemi

      -Pandeminin Hasta Haklarına Etkileri

      -Avukat Ofislerinde Alınması Gereken Önlemler

      -Pandemi Sürecinde Dernek, Vakıf ve Sivil Toplum Kuruluşlarının Toplantıları

      -COVİD-19 Pandemisi Döneminde Sözleşmelerin Mücbir Sebep - Beklenmeyen Hal Kapsamında Değerlendirilmesi

      - LÖSEV’in COVİD-19) Pandemi Dönemindeki Zorlu Mücadalesi

      -Covid-19 Pandemi Döneminde Alınan Sokağa Çıkma Yasağı Kararlarına İlişkin Yasal Mevzuat Hükümleri

      -Etik Yönleriyle Corona Virüs (Covid 19) Pandemisi

      -Eczacı Milletvekili Devletin Maske Politikasını Değerlendirdi

      -Covid-19 Sürecinde Tele Tıp-Online Tedavi Hizmetlerinin Değerlendirilmesi

      -Devletin Salgın Hastalıklardaki Tedbirlere İlişkin Sorumluluğu

      -Kişisel Sağlık Verilerinin Korunması Bilgi Notu

      -Corona Virüs Testi Ve Tedavisinde Sağlık Hizmetlerinden Yararlanma Esasları

      -Meslektaşlarımız İçin izolasyon Duyurumuz

3-DÜNYADAN

      -  Dünya Sağlık Örgütü 05.06.2020 Tarihli Maske Kullanım Rehberi (Türk Tabipler Birliği Sitesinden Alınmıştır.)

      -  Gözlemsel Araştırmalarda Uluslararası İşbirliği Kararı 20 Mayıs 2020

      -  Dünya Mültecilerin Ve Vatansizlarin Sağlik Hizmetlerine Ulaşimi Için Birleşti 21 Mayıs 2020

      -  Dünya Sağlık Örgütü’nden Covid 19 İçin Toplu Aşı Kampanyalarına Dair Rehber 22 Mayıs 2020

      -  Almanya’da Yeni Pandemi Yasası Önerileri ile Hükümet Sosyal Yardımları Neleri İçeriyor?

      - Hukukun Üstünlüğü İlkesinin İhlalinden Endişe Duyan 13 Ülkenin Ortak Bildirgesi

      - 13.03.2020 Tarihli Danimarka Acil Koronavirüs Yasası

      - The British Medical Association (İngiliz Tabipler Birliği) Tarafından Yayımlanan  Covid -19 Etik Konular Hakkında Rehber 

      - World Health Organization (Dünya Sağlık Örgütü) Tarafından Yayımlanan Guidance For Managing Ethical Issues In Infectious Disease Outbreaks

      - Dünya Sağlık Örgütü’nün Halka Yönelik Salgınla Mücadelede Neler Yapılması Gerekliliğini Belirten Bildirimleri

      - My Hero İs You (Benim Kahramanım Sensin) İsimli Çocukların Covıd-19'u Anlamalarına Yardımcı Kitap

      - 21.04.2020 Tarihli BBC By Chris Morris & Anthony Reuben Reality Check Yazısı

      - Dünya Sağlık Örgütü’nün Yeni Koronavirüsün Laboratuvarda Manipüle Edilmediği Veya Üretilmediği Açıklaması

 

4-UZMANLAR NE DİYOR

       - Covid-19 ERİŞKİN HASTA TEDAVİSİ-18.07.2020

       - Türk Tabipler Birliği 3. Ay Değerlendirme Raporu

       - Türk Tabipler Birliği Covid-19 Değerlendirme Raporu

       - Ankara Eczacı Odası Başkanı'ndan “Pandemi Döneminde Eczacıların Etkin Rolü”

       - Halk Sağlığı Uzmanları Derneği Türkiye’de Hazırlıklılık ve Yanıt: 56. Gün Değerlendirmesi

       - Ankara Tabip Odası Başkanı Pandemi Dönemi Sorunlarını Ve Alınması Gereken Önlemleri Anlattı

       - Salgınlara Yönelik Türk Tabipleri Birliği Etik Kurulu Görüşü

       - Halk Sağlığı Uzmanları Derneği Pandeminin 28. Gün Değerlendirmesi

           - Halk Sağlığı Uzmanları Derneği Pandeminin 14. Gün Değerlendirmesi

      - Hacettepe Üniversitesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Yeni Koronavirüs Covid-19 Hastalığı İle İlgili Dökümanlar   

      Baş Editörler Dr. Tinku Joseph (Hindistan), Dr. Mohammed Ashkan (İran) önderliğinde yayımlanan Göğüs Hastalıkları Uzmanlarının Covid 19 İçin Uluslararası Ortak Görüşü ile Covid-19 salgınından etkilenen farklı ülkelerde görev yapan göğüs hastalıkları uzmanları ile bu hastalığın önlenmesi ve tedavisi ile ilgili ortak görüş sunulmuştur. Sunulan ortak görüş yazısına buradan ulaşabilirsiniz.

 

 

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu T.C. Sağlık Bakanlığı Web Sayfasından Alınarak Yayınlanmaktadır.

 

 

5-FAYDALI LİNKLER

      Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı

      Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı

      T.C. İçişleri Bakanlığı

      T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı

      T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

      T.C. Sağlık Bakanlığı

      Sağlık Bakanlığı Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü

      T.C. Ankara Valiliği

      Türk Tabipler Birliği

      Ankara Tabip Odası

      Dünya Sağlık Örgütü

      

*EDİTÖRLER

Av. Berna Özpınar Gümrükçüoğlu  

Av. Ece Sindel  

Av. Betül Güler 

Av. Deniz Yağmur Güneş

Av. Gözde Buse Yüksel